FlexSim GP

Instalační soubor pro Windows 7, 8, 8.1, 10, Windows Vista.


Jméno a příjmení*

Název organizace / firmy*

E-mailová adresa*

Telefonní číslo*

Stažený program bude určen pro použití*
ObchodníVědeckéNon-profitSoukromé

Stát hospodářské činnosti*

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností InterMarium Sp. z o.o., ulice Starowiślna 54/14, 31-037 Krakov, Polsko, jakožto správcem údajů a jejich následným zpracováním pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení produktů a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 sb.

Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení šířených společností InterMarium Sp. z o.o. na moji e-mailovou adresu a mobilní telefon v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

*povinné